Courses 
Aplikovaná informatika 3. ročník - ŠP - Petráš
IKTc 3. ročník - ISS - Petráš
PogC - Petráš
Seminár z informatiky 4. ročník - ISS - Petráš
IKTc 4. ročník - ISS - Petráš
IKT - 3.ročník Hazuchová
Informačné systémy 2.ročník - HazuchováThis course requires an enrolment key
Informačné systémy 3.ročník - HazuchováThis course requires an enrolment key
Informatika 1. ročník ISS-HazuchováInformation
Aplikovaná informatika 1. ročník - ISS - PetrášThis course allows guest users to enterInformation
Aplikovaná informatika 2. ročník - ISS - PetrášInformation
Aplikovaná informatika 3. ročník - ISS - Petráš
Databázové systémy 4. ročník - ISS - PetrášThis course allows guest users to enterInformation
API 3. ročník - HazuchováInformation
Informačné zdroje - HazuchováThis course requires an enrolment key
AAP 2. ročník - HazuchováThis course requires an enrolment keyInformation
Informatika pre 4. ročník - Diaľkové štúdiumThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Informatika 1. ročník ŠP HazuchováInformation