Course categories

Anglický jazyk 
 Fodorová
Slovenský jazyk a literatúra 

SJL Morávková 

SJL Bobeková 

SJL Andrášiková 
Nemecký jazyk 
 Dana B.
 Trizuliak
 NEM 3 Mittáková
 Prosnanova
 Mrkvová
Francúzsky jazyk 
 Mgr. Morávková 2. ročník
Matematika 
Ekonomické predmety 

Ekonomika 

Podnikanie 

Úctovníctvo 

Marketing 

Manažment 

Strojopis 

Právna náuka 

Hospodárske výpočty 
Dejepis 
 1.C
 1.B
 1.A
Informatika 
 Aplikovaná informatika 3. ročník - ŠP - Petráš
 IKTc 3. ročník - ISS - Petráš
 PogC - Petráš
 Seminár z informatiky 4. ročník - ISS - Petráš
 IKTc 4. ročník - ISS - Petráš
 IKT - 3.ročník Hazuchová
 Informačné systémy 2.ročník - HazuchováThis course requires an enrolment key
 Informačné systémy 3.ročník - HazuchováThis course requires an enrolment key
 Informatika 1. ročník ISS-HazuchováSummary
 Aplikovaná informatika 1. ročník - ISS - PetrášThis course allows guest users to enterSummary
 Aplikovaná informatika 2. ročník - ISS - PetrášSummary
 Aplikovaná informatika 3. ročník - ISS - Petráš
 Databázové systémy 4. ročník - ISS - PetrášThis course allows guest users to enterSummary
 API 3. ročník - HazuchováSummary
 Informačné zdroje - HazuchováThis course requires an enrolment key
 AAP 2. ročník - HazuchováThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika pre 4. ročník - Diaľkové štúdiumThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika 1. ročník ŠP HazuchováSummary
Seminár z informatiky 
 FLASH
 SEI 4. ročník - Visual BasicSummary
 3. ročník - SEI - Škola podnikania - PetrášSummary
 SEI 2 ročník - HTMLSummary
 Seminár z informatiky - PC siete - 4. ročník Summary
 Seminár z Informatiky - VIDEO - 4. ročník - Petráš
 Irfan View - úprava obrázkov, grafikySummary
 Corel Draw - tvorba vektorovej grafiky
Ekológia 
Občianska náuka 
 Prosnanová
Podnikateľská komunikácia 
 Mgr. Bánska DanaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key